choose language SI EN

Pozdravljeni na straneh Fiduciaria d.o.o.

Družba Fiduciaria d.o.o. je svetovalno podjetje z bogatimi izkušnjami na področju strateških in operativnih poslovnih financ, ocenjevanja vrednosti in davkov. Naša osnovna poslovna dejavnost je finančno, poslovno in davčno svetovanje ter ocenjevanje vrednosti podjetij. Svojim poslovnim partnerjem in drugim naročnikom zagotavljamo kvalitetne... »

Ocenjevanje vrednosti podjetij

V Fiduciarii vam pripravimo strokovno in nepristransko oceno vrednosti celotnega podjetja ali njegovega dela, lastniškega kapitala, posameznega sredstva ali do... »

Finančno in poslovno svetovanje

Naše storitve s področja finančnega in poslovnega svetovanja zajemajo: »

Davčno svetovanje

V oviru storitev davčnega svetovanja, v sodelovanju z našimi partnerskimi podjetji, zagotavljamo: »

Partnersko

S svojimi rednimi poslovnimi partnerji, ki imajo stalen in prednosten dostop do naših storitev, imamo vzpostavljen dolgoročen poslovni odnos na podlagi splošne... »

Terminsko

Naročnikom, ki potrebujejo občasne reštive ali hitre odgovore na odprta vprašanja, svetujemo na podlagi enkratne pogodbe oziroma dogovora za izvebo konktetnega... »

Projektno

Pri najzahtevnejših in najkompleksnejših projektih, ki zahtevajo uporabo povezanih specialističnih znanj in izkušenj iz različnih področij, se povezujemo z dru... »

FIDUCIARIA D.O.O.


Pregljeva ulica 3
6210 Sežana

Tel: 05 730 17 30
Gsm: 051 440 005

E-pošta: #EM#696f646c44636f637d6a636a7e646f2263783c7661#EM#
Reference ostale reference