Partnersko

S svojimi rednimi poslovnimi partnerji, ki imajo stalen in prednosten dostop do naših storitev, imamo vzpostavljen dolgoročen poslovni odnos na podlagi splošne pogodbe o svetovanju in mesečne pogodbe o pavšalu.
Ta oblika medsebojenga sodelovanja družbam omogoča, da mesečno koristijo določeno število svetovalnih ur iz katerega koli področja, ki ga pokriva nabor naših storitev. V kolikor naročnik v določenem mesecu ne porabi dogovorjenega  števila svetovalnih ur, se neporabljene ure lahko prenesejo v naslednje mesece. Pri zahtevnejših projektih, ki pesežejo razpoložljiv fond ur, sklenemo z naročnikom aneks k splošni pogodbi o sodelovanju, v katerem opredelimo pogoje, obseg in način izvedbe konkretnega posla.

FIDUCIARIA D.O.O.


Pregljeva ulica 3
6210 Sežana

Tel: 05 730 17 30
Gsm: 051 440 005

E-pošta: #EM#696f646c44636f637d6a636a7e646f2263783c7661#EM#
Reference ostale reference