Projektno

Pri najzahtevnejših in najkompleksnejših projektih, ki zahtevajo uporabo povezanih specialističnih znanj in izkušenj iz različnih področij, se povezujemo z drugimi partnerskimi svetovalnimi podjetji.
Na ta način oblikujemo dinamično skupino vrhunskih domačih in tujih strokovnjakov, ki so sposobni učinkovito in hitro izpeljati najzahtevnejše projekte v domeni korporativnih financ, davkov, upravljanja gospodarskih družb in IT podpore. Primeri takih projektov so denimo:
  • čezmejne povezave,

  • mednarodno davčno strukturiranje,

  • upravljanje podjetij v krizi v obliki Co-Managementa,

  • izgradnja najzahtevnejših informacijskih sistemov za podporo odločanju in podobno.


FIDUCIARIA D.O.O.


Pregljeva ulica 3
6210 Sežana

Tel: 05 730 17 30
Gsm: 051 440 005

E-pošta: #EM#696f646c44636f637d6a636a7e646f2263783c7661#EM#
Reference ostale reference