Terminsko

Naročnikom, ki potrebujejo občasne reštive ali hitre odgovore na odprta vprašanja, svetujemo na podlagi enkratne pogodbe oziroma dogovora za izvebo konktetnega svetovalnega posla ali projekta.
Pri tem načinu sodelovanja oblikujemo ceno za opravljene storitve  glede na porabljen čas in zahtevnost nalog.  Pri enostavnejših vprašanjih lahko svetujemo po telefonu, s pripravo pisnih poročil, ki jih uporabniku posredujemo bodisi z elektronsko bodisi z navadno pošto, običajno pa v obliki sestankov in konzultacij v naših poslovnih prostorih ali pri naročniku. Zahtevnejše projekte izvedemo na podlagi predhodnega dogovora in pogodbe za posebni projekt, pri čemer opredelimo okvirno ceno ter njegov časovni potek. 

FIDUCIARIA D.O.O.


Pregljeva ulica 3
6210 Sežana

Tel: 05 730 17 30
Gsm: 051 440 005

E-pošta: #EM#696f646c44636f637d6a636a7e646f2263783c7661#EM#
Reference ostale reference