Kontakti

Firma podjetja: FIDUCIARIA davčno in podjetniško svetovanje, druge storitve, trgovina in posredništvo d.o.o.

Sedež: Pregljeva 3, SI-6210 Sežana

Telefon: 051 440 005; 05 730 1 730

E-pošta: #EM#696f646c44636f637d6a636a7e646f2263783c7661#EM#, #EM#6b60706f6b2b74686460624b6a646a7a737873617d743b6471377f6e#EM#

Spletna stran: www.fiduciaria-si.eu

Matična številka: 2250063

ID. št. za DDV: SI60021390

Številka poslovnega računa: TRR: 10100-0044025579, Banka Koper

Reg. pri Okrožnem sodišču v Celju,  št. vložka 1/09105/00

Direktor družbe: Dr. Karlo Rolih

FIDUCIARIA D.O.O.


Pregljeva ulica 3
6210 Sežana

Tel: 05 730 17 30
Gsm: 051 440 005

E-pošta: #EM#696f646c44636f637d6a636a7e646f2263783c7661#EM#
Reference ostale reference