Podatki o lastniku in direktorju družbe

Dr. Karlo Rolih je lastnik in direktor družbe Fiduciaria. Svojo profesionalno pot je začel v trgovinski družbi, kjer je hitro napredoval od samostojnega komercialista do namestnika glavnega direktorja. Pred ustanovitvijo Fiduciarie je bil zaposlen v uglednem in enem od največjih slovenskih podjetij, kjer je opravljal naloge svetovalca uprave za finance in komercialo, vodil področje strateških financ in strokovno službo kontrolinga.
V Fiduciarii je odgovoren za segment ocenjevanja vrednosti ter za finančno in poslovno svetovanje. Karlo Rolih je diplomiral na finančni smeri Ekonomske fakultete v Ljubljani, zaključil magistrski študij svetovnega gospodarstva in mednarodnih ekonomskih odnosov ter dosegel doktorat ekonomskih znanosti.  V letih  2006
 2008 je bil podjetniški svetovalec specialist pri Javni agenciji Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije. Je pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, z licenco Slovenskega inštituta za revizijo.  Poleg vodenja Fiduciarie opravlja tudi funkcijo direktorja družbe Inter-Tax d.o.o. iz Ljubljane.
FIDUCIARIA D.O.O.


Pregljeva ulica 3
6210 Sežana

Tel: 05 730 17 30
Gsm: 051 440 005

E-pošta: #EM#696f646c44636f637d6a636a7e646f2263783c7661#EM#
Reference ostale reference