Finančno in poslovno svetovanje

Naše storitve s področja finančnega in poslovnega svetovanja zajemajo:
 • svetovanje pri projektih nakupa, prodaje ali združitve podjetij ter pri projektih pripojitve ali oddelitve delov gospodarske družbe,

 • dolgoročno in kratkoročno finančno načrtovanje,

 • pripravo strateških in operativnih poslovnih načrtov,

 • svetovanje poslovodstvu glede načinov in postopkov za povečanje vrednosti gospodarske družbe,

 • izdelavo študij ekonomske upravičenosti kompleksnih naložbenih projektov (Feasibility),

 • pripravo načrtov denarnih tokov in likvidnosti,

 • pripravo najsodobnejših shem nagrajevanja menedžmenta, ki je prilagojena konkretnemu podjetju in pričakovanjem lastnikov,

 • svetovanje podjetjem v krizi, pripravo sanacijskih načrtov ter postopkov za poslovno in finančno prestrukturiranje,

 • izdelava poglobljenih finančnih analiz ter oblikovanje predlogov poslovodstvu glede možnih izboljšav ekonomike in finančnega položaja podjetja,

 • svetovanje pri vzpostavitvi sistema strateškega in operativnega kontrolinga,

 • uvajanje najsodobnejših pristopov strateškega upravljanja (EVA, BSC, ABC),

 • strokovno pomoč pri projektih pridobivanja povratnih in nepovratnih virov financiranja od domačih in tujih finančnih ustanov, razvojnih skladov ter skladov EU,

 • izvajanje storitev skrbnega pregleda (due diligence) finančnega  poslovanja,

 • izgradnjo informacijskih sistemov za podporo odločanju,

 • svetovanje pri vlaganju prostih finančnih sredstev na kapitalske trge,

 • osebno finančno svetovanje.

FIDUCIARIA D.O.O.


Pregljeva ulica 3
6210 Sežana

Tel: 05 730 17 30
Gsm: 051 440 005

E-pošta: #EM#696f646c44636f637d6a636a7e646f2263783c7661#EM#
Reference ostale reference